sábado, 19 de septiembre de 2009

Peregrina en casa I¿ A dónd´ irá aquel romeiro,
meu romeiro, a dónd´ira
Camino de Compostela
Non sei s´ali chegará

Os pés leva cheos de sangre
e non pode mais andar;
¡Malpocado!¡probe vello:
Non sei s´ali chegará.

Ten longas e brancas barbas
ollos de doce mirar,
ollos gazos, leonados,
verdes comágua dó mar.

1 comentario: